PIC-NL
Beerseweg 11
5087 TP Diessen

Website PIC-NL

Onze visie, missie en ambitie kunnen we kort samenvatten: het gaat om het eindresultaat. Wij bieden varkenshouders een significant beter eindresultaat door onze focus op hoge gezondheid, lage kosten (vitaliteit en efficiënte groei) en hoge opbrengsten (minder uitval en betere kwaliteit). PIC-NL is een zelfstandige organisatie binnen PIC Europa. Vanuit Diessen bewerkt PIC-NL de Nederlandse markt. Er wordt nauw samengewerkt met de overkoepelende organisaties, Europees en wereldwijd.

Next Genetix
Breedestraat 8
7031 JH Wehl

Website Next Genetix

Next Genetix heeft toegang tot de beste DANIC® en CAMBOROUGH® genetica die fokkerijorganisatie PIC in de wereld beschikbaar heeft en vermarkt deze exclusief in Nederland en België. Deze genetica heeft zich in de afgelopen jaren in diverse landen al ruimschoots bewezen in zowel de zeugen- als de vleesvarkenshouderij. Met een groot aantal biggen, goede slachteigenschappen en prima gebruikseigenschappen leggen zowel DANIC® als CAMBOROUGH® zeugen de basis voor een prima bedrijfsresultaat.

Preferent K.I.
Laan ten Boomen 49
5715 AA Lierop

Website Prefent K.I.

Preferent K.I. is een onafhankelijke particuliere KI organisatie, met een sterke focus op rendement, kwaliteit en service. Preferent KI beschikt over een berenpakket dat een antwoord biedt op iedere mogelijke vraag uit de Nederlandse markt. De organisatie levert bovendien sperma met een zeer hoge gezondheidsstatus van zowel fokberen als eindberen.

Varkens KI Twenthe

Breemorsweg 15
7666 ND Fleringen

Website Varkens KI Twenthe